Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 30/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2011
Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày hiệu lực: 19/12/2011
Nghị quyết
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
NGHỊ QUYẾT
Về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND
ngày 22 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Khóa VII về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, khối phố
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Đã xem: 1218 lượt

LIÊN KẾT WEB

select