Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 22/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2011
Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày hiệu lực: 01/01/2012
Nghị quyết về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng NamLIÊN KẾT WEB

select