Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 20-CT/TU
Ngày ban hành: 20/01/2017
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 20/01/2017
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1117 lượt ]Quay lại

LIÊN KẾT WEB

select