Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 5709/KH-UBND
Ngày ban hành: 09/12/2015
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 09/12/2015
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hì
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mớiLIÊN KẾT WEB

select