Phiên bản mobile

MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 267-STC-NS
Ngày ban hành: 02/02/2016
Người ký: Phan Văn Chín
Ngày hiệu lực: 02/02/2016
Công văn của Sở Tài chính v/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán năm 2016
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CV 267 STC.pdf[ Tải về ]6.2 Mb

Nội dung trích yếu :
Công văn của Sở Tài chính v/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán năm 2016