Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 5186/KH-UBND
Ngày ban hành: 11/11/2015
Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày hiệu lực: 11/11/2015
Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm năm 2015
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:KH 5186.pdf[ Tải về ]5.91 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm năm 2015LIÊN KẾT WEB

select