Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Nghị định 84/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/09/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 20/11/2015
Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Nghi dinh 84.pdf[ Tải về ]1.97 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư theo Luật Đầu tư công.LIÊN KẾT WEB

select