Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 124 items in 7 pages
116/2014/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Mặt trận Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa ...
11/07/2014
122/2014/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Mặt trận Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.
11/07/2014
2051/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
02/07/2014
40-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và QĐ 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
27/03/2014
112-KH/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và QĐ 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
26/03/2014
02/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/01/2014
Số: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC UBND tỉnh Quảng Nam Thông tư liên tịch Mặt trận THÔNG TƯ LIÊN TỊCH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
10/01/2014
935/STP-PBGDPL UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn Sở Tư pháp V/v tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
29/10/2013
4068/UBND-NC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn UBND tỉnh V/v tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013
21/10/2013
3139/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận QĐ bổ sung kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã NK 2014-2019
14/10/2013
3855/UBND-NC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn của UBND tỉnh hướng dẫn một số nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013
04/10/2013
17/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
09/09/2013
3294/UBND-VX UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn V/v phối hợp trong công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (NK 2014-2019)
29/08/2013
31-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX (NK 2014-2019)
09/07/2013
755/QĐ-TTg UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo Mặt trận Hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số
20/05/2013
25-CT/TW UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
20/05/2013
705/QĐ-TTg UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo Mặt trận Quyết định nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo
08/05/2013
30-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
24/04/2013
15-HD/TCTW UBND tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn ve quy hoach can bo lanh dao cac cap
05/11/2012
22/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị
12/10/2012

Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select