Phiên bản mobile

MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 42 items in 3 pages
Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ t UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Xã hội Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều ...
19/05/2015
152/QĐ-MTTQ-BTT UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Kinh tế Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam
18/09/2014
116/2014/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Kinh tế Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa ...
11/07/2014
122/2014/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Kinh tế Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.
11/07/2014
2051/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
02/07/2014
40-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Kinh tế Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và QĐ 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
27/03/2014
112-KH/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Kế hoạch Kinh tế Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và QĐ 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
26/03/2014
02/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Xã hội Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/01/2014
Số: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC UBND tỉnh Quảng Nam Thông tư liên tịch Xã hội THÔNG TƯ LIÊN TỊCH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
10/01/2014
935/STP-PBGDPL UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn Sở Tư pháp V/v tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
29/10/2013
4068/UBND-NC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn UBND tỉnh V/v tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013
21/10/2013
3139/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận QĐ bổ sung kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã NK 2014-2019
14/10/2013
3855/UBND-NC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn của UBND tỉnh hướng dẫn một số nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013
04/10/2013
17/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Xã hội Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
09/09/2013
3294/UBND-VX UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Công văn V/v phối hợp trong công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (NK 2014-2019)
29/08/2013
31-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX (NK 2014-2019)
09/07/2013
30-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Xã hội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
24/04/2013
22/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Xã hội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị
12/10/2012
2595 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Xã hội Quyết định về việc xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam
07/08/2012
1454/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 3) về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ...
07/05/2012