Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

UBMTTQVN TỈNH

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 142/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 17/02/2022
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 17/02/2022
Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của UBMT các cấp năm 2022
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của UBMT các cấp năm 2022


Đã xem: 479 lượt
Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select