Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

UBMTTQVN TỈNH

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 14/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/01/2021
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 28/01/2021
Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:hd_14_ngay_28-01-2021_cong_tac_thong_tin__tuyen_truyen_nam_2021_1.pdf[ Tải về ]686.38 Kb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2021


Đã xem: 1336 lượt
Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select