Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

UBMTTQVN TỈNH

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 37/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 13/03/2017
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 13/03/2017
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện năm 2017
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện năm 2017LIÊN KẾT WEB

select