Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

UBMTTQVN TỈNH

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 01/TB-BTT
Ngày ban hành: 07/02/2017
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 07/02/2017
Thông báo những quy định của pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn của MTTQVN mới nhất
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:TRICH DAN QUY DINH CUA PHAP LUAT MOI VE TRACH NHIEMJ, QUYEN HAN CUA MTTQVN.docx[ Tải về ]64.78 Kb

Nội dung trích yếu :
Trích dẫn quy định của pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt NamLIÊN KẾT WEB

select