Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 10/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM: 3 TỶ ĐỒNG, BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 1 TỶ ĐỒNG, VỢ CHỒNG NGHỆ SĨ TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG: 300 TRIỆU, HIỆP HỘI CÔNG VIÊN CÂY XANH VIỆT NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG, CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: 70 TRIỆU ĐỒNG,  ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG, CÂU LẠC BỘ HO DO (DAU) QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

UBMTTQVN TỈNH

Loại văn bản: Chương trinh phối hợp
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 03/CTPH-MTTQ-BHXH
Ngày ban hành: 27/07/2016
Người ký: Võ Xuân Ca
Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách; pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-202
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chuong trinh phoi hop voi BHXH tinh.pdf[ Tải về ]3.02 Mb

Nội dung trích yếu :
Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách; pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 873 lượt ]Quay lại

LIÊN KẾT WEB

select