Phiên bản mobile

MENU

UBMTTQVN TỈNH

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 218 items in 11 pages
265/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn về việc đề nghị báo cáo một số nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2015.
05/11/2015
259/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn 259 V/v phối hợp tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết do nhãn hàng sơn EXPO hỗ trợ
04/11/2015
260/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn 260 V/v phối hợp tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tài trợ
04/11/2015
253/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn 253 V/v phối hợp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2015
02/11/2015
247/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Thông báo Mặt trận Công văn 247 V/v phối hợp mời Lãnh đạo tỉnh và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự ngày Hội Đại đoàn kết năm 2015
30/10/2015
233/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn v/v đề nghị rà soát việc thành lập các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã
14/10/2015
26/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 ...
23/09/2015
205/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn V/v góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và báo cáo tình hình tư tưởng của nhân dân
18/09/2015
25/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận năm 2015
17/09/2015
24/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2015 từ (17/10 - 18/11/2015)
16/09/2015
201/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn V/v tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015.
15/09/2015
23/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam năm 2015
14/09/2015
01-CTrPH/MTTQ-TT-TP-HLG-ĐLS Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Chương trinh phối hợp Mặt trận Chương trình phối hợp về tiếp công dân, giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân
01/09/2015
01/QCPH-BTTUBMTTQVN-VKSND Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Quy chế phối hợp Mặt trận Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam
01/09/2015
01 /KHLT-MTTQVN-SVHTTDL Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch liên tịch Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
27/08/2015
85/QĐ-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định số 85 về việc tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam
06/08/2015
86/QĐ-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định số 86 về việc tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam
06/08/2015
12-HD-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
05/08/2015
166/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn 166 V/v báo cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia cấp ủy cùng cấp
27/07/2015
131/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ
10/06/2015