Phiên bản mobile

MENU

UBMTTQVN TỈNH

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 218 items in 11 pages
09/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị ...
05/05/2014
07/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm; ma tuý; mại dâm; HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người và phong ...
21/04/2014
09/HD-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014
31/03/2014
05/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
27/03/2014
36/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
24/03/2014
35/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn vận động "Quỹ người nghèo" năm 2014
21/03/2014
56/QĐ-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQVN các cấp tỉnh Quảng Nam
12/03/2014
04/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn ...
11/03/2014
08/HD-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, NK 2014-2019
10/03/2014
07/HD-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2014
07/03/2014
63/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự An toàn giao thông" năm 2014
03/03/2014
05/HD-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn của UBMT tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2014
19/02/2014
03/HD-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2014
18/02/2014
04/HD-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn công tác Tuyên giáo năm 2014
18/02/2014
02/KH-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch vận động "Quỹ vì người nghèo" năm 2014
18/02/2014
01/HD-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo năm 2014
11/02/2014
08/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Mặt trận huyện ,thành phố NK 2014-2019
11/02/2014
34/KH-BVĐ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch thăm và tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ - 2014
02/01/2014
224/MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn 224 v/v báo cáo kết quả Đại hội MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ 2014-2019
30/12/2013
7023-CV/VPTW Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn 7023 v/v đính chính khoản 2, Điều 6 Quy chế giám sát và PBXH của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH
30/12/2013