Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 10/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM: 3 TỶ ĐỒNG, BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 1 TỶ ĐỒNG, VỢ CHỒNG NGHỆ SĨ TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG: 300 TRIỆU, HIỆP HỘI CÔNG VIÊN CÂY XANH VIỆT NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG, CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: 70 TRIỆU ĐỒNG,  ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG, CÂU LẠC BỘ HO DO (DAU) QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Chương trinh phối hợp
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW
Ngày ban hành: 05/12/2013
Người ký: Vũ Trọng Kim-Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày hiệu lực: 05/12/2013
Chương trình phối hợp TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÝNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG 2 NĂM (2014 – 2015)
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Ngày 05/12/2013, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình phối hợp TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÝNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG 2 NĂM (2014 – 2015).LIÊN KẾT WEB

select