Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 10/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM: 3 TỶ ĐỒNG, BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 1 TỶ ĐỒNG, VỢ CHỒNG NGHỆ SĨ TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG: 300 TRIỆU, HIỆP HỘI CÔNG VIÊN CÂY XANH VIỆT NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG, CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: 70 TRIỆU ĐỒNG,  ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG, CÂU LẠC BỘ HO DO (DAU) QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: Số: 23/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2013
Ngày ban hành: 27/10/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi thi so 23 ve tong ra soat chinh sach nguoi co cong.doc[ Tải về ]38.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị số 23/CT-TTg về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015LIÊN KẾT WEB

select