Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Ban Bí thư
Số/Ký hiệu: 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư
Ngày ban hành: 25/05/2023
Người ký: Trương Thị Mai
Ngày hiệu lực: 25/05/2023
Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi thi 22 cua BBT ve Dai hoi MTTQVN.doc[ Tải về ]58.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029


Đã xem: 546 lượt
Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select