Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Chương trinh phối hợp
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 08/CTPH-MTTW-TNMT-TCTG
Ngày ban hành: 25/11/2022
Người ký: Võ Văn Nhân; Ngô Sách Thực; các TCTG
Ngày hiệu lực: 25/11/2022
Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CTPH 08 ngày 25-11-2022 của UBTW -Bộ TNMT- các tôn giáo.PDF[ Tải về ]6.64 Mb

Nội dung trích yếu :
Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026


Đã xem: 596 lượt
Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select