Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 04/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/02/2022
Người ký: Lê Văn Thành
Ngày hiệu lực: 18/02/2022
Quyết định ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đo thị văn minh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QĐ- ĐÔ THỊ VĂN MINH.pdf[ Tải về ]911 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đo thị văn minh


Đã xem: 415 lượt
Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select