Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022
Ngày ban hành: 08/03/2022
Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày hiệu lực: 08/03/2022
Quyết định 320/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Ban hành Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025


Đã xem: 624 lượt
Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select