Phiên bản mobile

PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 78/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành: 25/01/2022
Người ký: Phùng Khánh Tài
Ngày hiệu lực: 25/01/2022
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:hd_78_ngay_25-01-2022_cua_ubtw_mt_cong_tac_tuyen_truyen_bien__dao_2022_1.pdf[ Tải về ]1.03 Mb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022


Đã xem: 600 lượt
Tên Video
* CM 15.9.23
* CM 01.9.23

LIÊN KẾT WEB

select