Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 128/NQ-CP
Ngày ban hành: 11/10/2021
Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày hiệu lực: 11/10/2021
Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:nghi-quyet-128-nq-cp.pdf[ Tải về ]9.62 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết số 128/NQ-CP của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"


Đã xem: 976 lượt
Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select