Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 10/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM: 3 TỶ ĐỒNG, BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 1 TỶ ĐỒNG, VỢ CHỒNG NGHỆ SĨ TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG: 300 TRIỆU, HIỆP HỘI CÔNG VIÊN CÂY XANH VIỆT NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG, CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: 70 TRIỆU ĐỒNG,  ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG, CÂU LẠC BỘ HO DO (DAU) QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 3875-MTTW-BTT
Ngày ban hành: 07/10/2013
Người ký: Nguyễn Văn Pha
Ngày hiệu lực: 07/10/2013
Công văn MTTW hướng dẫn một số nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:3875-MTTW.pdf[ Tải về ]204.26 Kb

Nội dung trích yếu :
Công văn MTTW hướng dẫn một số nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013LIÊN KẾT WEB

select