Phiên bản mobile

PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 20/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/03/2021
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 15/03/2021
Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:ND 20.pdf[ Tải về ]1.89 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội


Đã xem: 681 lượt
Tên Video
* CM 15.9.23
* CM 01.9.23

LIÊN KẾT WEB

select