Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Số/Ký hiệu: 05-CT/TW
Ngày ban hành: 23/06/2021
Người ký: Võ Văn Thưởng
Ngày hiệu lực: 23/06/2021
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi thi so 05 cua Ban Bi thu.PDF[ Tải về ]1.32 Mb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030


Đã xem: 770 lượt
Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select