Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Thông tri
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 10/TT-MTTW-BTT
Ngày ban hành: 22/09/2020
Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày hiệu lực: 22/09/2020
Thông tri Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:THÔNG TRI 10 VỀ GS CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN.pdf[ Tải về ]2.17 Mb

Nội dung trích yếu :
Thông tri Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ


Đã xem: 3220 lượt

Tên Video
* CM 18.11.22
* CM 04.11.22LIÊN KẾT WEB

select