Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 3828-MTTW-BTT
Ngày ban hành: 23/09/2013
Người ký: Nguyễn Văn Pha
Ngày hiệu lực: 23/09/2013
Về việc góp y, sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Gop y, sua doi, bo sung Dieu le Mat tran.pdf[ Tải về ]523.39 Kb

Nội dung trích yếu :
Về việc góp y, sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Đã xem: 1746 lượt

LIÊN KẾT WEB

select