Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 ve phòng chống dịch Covid
Ngày ban hành: 24/04/2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-covid-19.pdf[ Tải về ]2.16 Mb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới


Đã xem: 4689 lượt

Tên Video
* CM 18.11.22
* CM 04.11.22LIÊN KẾT WEB

select