Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 163/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/12/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Nghị định quy định về giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Nghi dinh 163 2016 quy dinh ve giam sat ngan sach cua cong dong.pdf[ Tải về ]2.05 Mb

Nội dung trích yếu :
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chức năng giám sát quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 16). Nhiệm vụ này được quy định cụ thể tại Nghị định 163/2016/NĐ-CP.LIÊN KẾT WEB

select