Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: Quyết định 691/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/06/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 05/06/2018
Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020LIÊN KẾT WEB

select