Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 12/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 06/03/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 24/04/2018
Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Quyet dinh 12 2018 cua TTg ve xet chon nguoi uy tin.pdf[ Tải về ]717 Kb

Nội dung trích yếu :
Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốLIÊN KẾT WEB

select