Phiên bản mobile

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 95/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 30/11/2017
Người ký: Bùi Thị Thanh
Ngày hiệu lực: 30/11/2017
Hướng dẫn thực hiện kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn thực hiện kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 632 lượt ]Quay lại