Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 162/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/12/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NGHỊ ĐỊNH SỐ 162.docx[ Tải về ]156.26 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016LIÊN KẾT WEB

select