Phiên bản mobile

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Thông tư 121/2017/BTC
Ngày ban hành: 15/11/2017
Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Thông tư 121 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Thong tu 121 2017 CVD Toan dan doan ket.doc[ Tải về ]111.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”