Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 159/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/11/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 01/02/2017
Nghị định hướng dẫn về Thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra năm 2010
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Nghi dinh so 159 2016 huong dan ve TTND.pdf[ Tải về ]892.36 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị định hướng dẫn về Thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra năm 2010LIÊN KẾT WEB

select