Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 10/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM: 3 TỶ ĐỒNG, BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 1 TỶ ĐỒNG, VỢ CHỒNG NGHỆ SĨ TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG: 300 TRIỆU, HIỆP HỘI CÔNG VIÊN CÂY XANH VIỆT NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG, CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: 70 TRIỆU ĐỒNG,  ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG, CÂU LẠC BỘ HO DO (DAU) QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 15/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/02/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 25/04/2014
Nghị định của Chính phủ về hoạt động hòa giải ở cơ sở
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Nghi dinh 15 2014 ve hoa gia co so.pdf[ Tải về ]1.35 Mb

Nội dung trích yếu :
Ngày 27/02/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sởLIÊN KẾT WEB

select