Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 108 items in 6 pages
Số: 684/HD-BLĐTBXH-MTTW Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn thực hiện Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015)
12/03/2014
15/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Mặt trận Ngày 27/02/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sở
27/02/2014
114/MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn của Trung ương về tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2014
07/02/2014
05/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Mặt trận Quyết định về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, nhà nước đối với cán bộ, công ...
15/01/2014
110/CTr-BTTTT-MTTW Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chương trinh phối hợp Mặt trận CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015
09/01/2014
76/2013/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Mặt trận QĐ quy định chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do MTTQ thực hiện...
12/12/2013
217-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Quyết định Mặt trận Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội
12/12/2013
218-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Quyết định Mặt trận Quyết định ban hành quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
12/12/2013
4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chương trinh phối hợp Mặt trận Ngày 05/12/2013, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình phối ...
05/12/2013
Số: 23/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị số 23/CT-TTg về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015
27/10/2013
56/2013/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Mặt trận Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín ...
07/10/2013
3875-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Công văn Mặt trận Công văn MTTW hướng dẫn một số nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013
07/10/2013
6902/BTP-PBGDPL Bộ Tư pháp Thông báo Mặt trận Công văn của Bộ Tư pháo V/v tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013
25/09/2013
3828-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Công văn Mặt trận Về việc góp y, sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
23/09/2013
1368/TTg-V.III Thủ tướng Chính phủ Công văn Mặt trận Thủ tướng yêu cầu triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư
29/08/2013
3748/MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Công văn Mặt trận Công văn Hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị ban công tác Mặt trận ở KDC...
27/08/2013
371 /KH-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc ...
29/07/2013
98-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt ...
26/07/2013
101/HD-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí "Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận"
23/07/2013
..../QH13 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Nội dung Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
17/07/2013


Tên Video
* CM 18.11.22
* CM 04.11.22LIÊN KẾT WEB

select