Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 114 items in 6 pages
Số: 29/TTr-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông tri Mặt trận Thông tri của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, ...
12/06/2014
33/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Mặt trận Quyết định của Thủ tướng về hỗ trợ sinh hoạt phí cho ủy viên UBMTTQVN Trung ương, cấp tỉnh , huyện
28/05/2014
32/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Mặt trận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015
27/05/2014
28 /TTr-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông tri Mặt trận Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận ...
17/04/2014
471 /KH-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ...
17/04/2014
07/QC-MTTW-ĐCT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quy chế Mặt trận Quy chế phối hợp và thống nhất hành động của các Tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
14/04/2014
Số: 684/HD-BLĐTBXH-MTTW Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn thực hiện Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015)
12/03/2014
15/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Mặt trận Ngày 27/02/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sở
27/02/2014
114/MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn của Trung ương về tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2014
07/02/2014
05/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Mặt trận Quyết định về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, nhà nước đối với cán bộ, công ...
15/01/2014
110/CTr-BTTTT-MTTW Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chương trinh phối hợp Mặt trận CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015
09/01/2014
76/2013/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Mặt trận QĐ quy định chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do MTTQ thực hiện...
12/12/2013
217-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Quyết định Mặt trận Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội
12/12/2013
218-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Quyết định Mặt trận Quyết định ban hành quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
12/12/2013
4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chương trinh phối hợp Mặt trận Ngày 05/12/2013, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình phối ...
05/12/2013
Số: 23/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị số 23/CT-TTg về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015
27/10/2013
56/2013/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Mặt trận Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín ...
07/10/2013
3875-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Công văn Mặt trận Công văn MTTW hướng dẫn một số nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013
07/10/2013
6902/BTP-PBGDPL Bộ Tư pháp Thông báo Mặt trận Công văn của Bộ Tư pháo V/v tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013
25/09/2013
3828-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Công văn Mặt trận Về việc góp y, sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
23/09/2013

Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select