Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Công văn 06/BC-UBND ngày 13/01/202 của UBND tỉnh v/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Công văn 14138/BGTVT-KCHT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải v/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Công văn 7658/BGTVT-KHĐT ngày 28/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Công văn số 9409/BKHĐT-TH ngày 23/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Công văn số 6780/BNV-CQĐP ngày 29/12/2022 của Bộ Nội vụ v/v trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Tên Video
* CM 06.01.23
* CM 16.12.22LIÊN KẾT WEB

select