Phiên bản mobile

MENU

Video Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Người tiêu dùng chuộng hàng Việt
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã lan tỏa niềm tin yêu của người tiêu dùng đối với hàng Việt.
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác hàng giả
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP
Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung việc quản lý và sử dụng kinh phí Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"