Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07 - 11/9/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: 1,8 TỶ ĐỒNG; CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG; ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  (QUỸ CỨU TRỢ TỈNH): 500 TRIỆU ĐỒNG; TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NAM: 43.468.051 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM NAM GIANG: 4.285.000 ĐỒNG.

MENU

Cứu trợ thiên tai

Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ cho hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 18/10 đến 27/11/2017
Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ cho hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 18/10 đến 27/11/2017
Danh sách các đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do cơn bão 12
Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ cho đồng bào tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại do cơn bão số 12 và mưa lũ gây ra tính đến 16 giờ 00 ngày 20/11/2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vào 19h hằng ngày .
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến thăm và ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại do Bão số 12 gây ra.
Nhằm chia sẻ với những khó khăn của Nhân dân trong tỉnh đang gánh chịu thiệt hại do Bão số 12 gây ra. Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đến thăm và ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Nam.

LIÊN KẾT WEB

select