Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 12/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TDH ECOLAND: 500 TRIỆU ĐỒNG; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN PHÚ HẢI: 200 TRIỆU ĐỒNG; ÔNG NGÔ TẤN LỘC HIỆN Ở TẠI SỐ NHÀ 25, ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: 20 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
81 Lũy Nguyễn Thanh Lũy UVTT
Huyện Nam Trà My
0989904989
82 Sỹ Trần Dũng Sỹ UVTT
Huyện Nam Trà My
01664392592
trandungsy69@gmail.com
83 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Đại Lộc
(0235)3.747.289
uybanmattrandailoc@gmail.com
84 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Hiệp Đức
(0235)2.243.484
mattranhiepduc@gmail.com
85 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Thăng Bình
(0235)3.874248
mattranthangbinh@gmail.com
86 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phú Ninh
(0235).3847.385
mattranphuninh@gmail.com
87 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Duy Xuyên
(0235)3.877.334
(0235).3.776.400
mtduyxuyen@gmail.com
88 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thị xã Điện Bàn
(0235)3.867.340
(0235).3.716.603
89 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nam Trà My
(0235)3.880.725
(0235).3.880.330
ubmtnamtramy@gmail.com
90 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Tam Kỳ
(0235).3.812.861
mttq.tk@gmail.com

LIÊN KẾT WEB

select