Phiên bản mobile

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH, KIẾM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI !

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
81 Huệ Nguyễn Thị Huệ Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Nam Trà My
0967.120.644
82 Hùng Nguyễn Tấn Hùng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Trà My
0977.292.894
83 Bình Nguyễn Văn Bình Phó Chủ tịch
Huyện Nam Trà My
0963.740.347
84 Sỹ Trần Dũng Sỹ UVTT
Huyện Nam Trà My
01664392592
trandungsy69@gmail.com
85 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Đại Lộc
(0235)3.747.289
uybanmattrandailoc@gmail.com
86 Minh Hà Xuân Minh Ủy viên Thường trực
Huyện Đại Lộc
0914741272
87 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Hiệp Đức
(0235)2.243.484
mattranhiepduc@gmail.com
88 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Thăng Bình
(0235)3.874248
mattranthangbinh@gmail.com
89 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phú Ninh
(0235).3847.385
mattranphuninh@gmail.com
90 Dũng Lê Minh Dũng Ủy viên Thường trực
Huyện Duy Xuyên
0935574380
91 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thị xã Điện Bàn
(0235)3.867.340
(0235).3.716.603
92 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nam Trà My
(0235)3.880.725
(0235).3.880.330
ubmtnamtramy@gmail.com
93 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Tam Kỳ
(0235).3.812.861
mttq.tk@gmail.com
94 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Duy Xuyên
(0235)3.877.334
(0235).3.776.400
mtduyxuyen@gmail.com
LIÊN KẾT WEB

select