Phiên bản mobile

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
81 Sỹ Trần Dũng Sỹ UVTT
Huyện Nam Trà My
01664392592
trandungsy69@gmail.com
82 Thiên Nguyễn Thị Quốc Thiên UVTT
Huyện Nam Trà My
83 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Đại Lộc
(0235)3.747.289
uybanmattrandailoc@gmail.com
84 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Hiệp Đức
(0235)3.883.247
mattranhiepduc@gmail.com
85 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Thăng Bình
(0235)3.874248
mattranthangbinh@gmail.com
86 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Tam Kỳ
(0235).3.812.861
mttq.tk@gmail.com
87 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phú Ninh
(0235).3847.385
mattranphuninh@gmail.com
88 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Duy Xuyên
(0235)3.877.334
(0235).3.776.400
mtduyxuyen@gmail.com
89 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thị xã Điện Bàn
(0235)3.867.340
(0235).3.716.603
90 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nam Trà My
(0235)3.880.725
(0235).3.880.330
ubmtnamtramy@gmail.com