Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
61 ... Ông ... Phó Chủ tịch
Huyện Đông Giang
62 Phường Dương Thị Phường UVTT
Huyện Đông Giang
0935501704
phuongmattran@yahoo.com.vn
63 Hạnh Cơ Lâu Hạnh Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0974.289.777
64 Quân Briu Quân Phó Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0867.010.009
65 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tây Giang
(0235)3.796.644
mattrantg@gmail.com
66 Chính Nguyễn Chính Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Tiên Phước
0979.497.559
67 Hà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch
Huyện Tiên Phước
0368259739
hatp71@yahoo.com.vn
68 Lễ Võ Ngọc Lễ Phó Chủ tịch
Huyện Tiên Phước
0836.903.167
69 Dung Lê Thị Kim Dung UVTT
Huyện Tiên Phước
0908615575
kimdungtienphuoc@gmail.com
70 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tiên Phước
(0235)3.884.211
ubmttienphuoc@gmail.com
71 Thư Nguyễn Thị Minh Thư Chủ tịch
Huyện Bắc Trà My
0977829502
72 Thiệu Huỳnh Ngọc Thiệu Phó Chủ tịch
Huyện Bắc Trà My
0914.097.055
73 Luận Trần Ngọc Luận UVTT
Huyện Bắc Trà My
0978.436.336
74 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Bắc Trà My
(0235)3.882.131
vpubmtbactramy@yahoo.com.vn
75 Huệ Nguyễn Thị Huệ Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Nam Trà My
0967.120.644
76 Hùng Nguyễn Tấn Hùng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Trà My
0977.292.894
77 Bình Nguyễn Văn Bình Phó Chủ tịch
Huyện Nam Trà My
0963.740.347
78 Sỹ Trần Dũng Sỹ UVTT
Huyện Nam Trà My
01664392592
trandungsy69@gmail.com
79 Phương Bà Phương Ủy viên Thường trực
Huyện Đại Lộc
0775427060
80 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Đại Lộc
(0235)3.747.289
uybanmattrandailoc@gmail.com
Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select