Phiên bản mobile

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH, KIẾM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI !

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
61 Đúng Nguyễn Đức Đúng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0914228206
62 Hậu Bhơ Nướch Thị Hậu UVTT
Huyện Nam Giang
0983.932.515
63 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nam Giang
(0235)2792.465
(0235).3.792465
mttqnamgiang@gmail.com
64 Luyến Lê Văn Luyến Chủ tịch
Huyện Đông Giang
0905625034
65 Nam Phạm Thanh Nam Phó Chủ tịch
Huyện Đông Giang
0914090933
66 Phường Dương Thị Phường UVTT
Huyện Đông Giang
0935501704
phuongmattran@yahoo.com.vn
67 Hạnh Cơ Lâu Hạnh Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0974.289.777
68 Quân Briu Quân Phó Chủ tịch
Huyện Tây Giang
69 Mưu Zơrâm Mưu UVTT
Huyện Tây Giang
0388997969
70 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tây Giang
(0235)3.796.644
mattrantg@gmail.com
71 Chính Nguyễn Chính Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Tiên Phước
0979.497.559
72 Hà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch
Huyện Tiên Phước
0368259739
hatp71@yahoo.com.vn
73 Lễ. Võ Ngọc Lễ. Phó Chủ tịch
Huyện Tiên Phước
74 Dung Lê Thị Kim Dung UVTT
Huyện Tiên Phước
0908615575
kimdungtienphuoc@gmail.com
75 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tiên Phước
(0235)3.884.211
ubmttienphuoc@gmail.com
76 Thư Nguyễn Thị Minh Thư Chủ tịch
Huyện Bắc Trà My
0977829502
77 Trung Nguyễn Hữu Trung Phó Chủ tịch TT
Huyện Bắc Trà My
0914021011
78 Thiệu Huỳnh Ngọc Thiệu Phó Chủ tịch
Huyện Bắc Trà My
0914.097.055
79 Luận Trần Ngọc Luận UVTT
Huyện Bắc Trà My
0978.436.336
80 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Bắc Trà My
(0235)3.882.131
vpubmtbactramy@yahoo.com.vn
LIÊN KẾT WEB

select