Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
61 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nam Giang
(0235)2792.465
(0235).3.792465
mttqnamgiang@gmail.com
62 Luyến Lê Văn Luyến Chủ tịch
Huyện Đông Giang
0905625034
63 Nam Phạm Thanh Nam Phó Chủ tịch
Huyện Đông Giang
0914090933
64 Phường Dương Thị Phường UVTT
Huyện Đông Giang
0935501704
phuongmattran@yahoo.com.vn
65 Hạnh Cơ Lâu Hạnh Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0974.289.777
66 Tâm Nguyễn Thanh Tâm Phó Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0966.555.937
67 Tuấn Nguyễn Kim Tuấn Phó Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0947.277.917
68 Mưu Zơrâm Mưu UVTT
Huyện Tây Giang
0388997969
69 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tây Giang
(0235)3.796.644
mattrantg@gmail.com
70 Chính Nguyễn Chính Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Tiên Phước
0979.497.559
71 Hà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch
Huyện Tiên Phước
0368259739
hatp71@yahoo.com.vn
72 Dung Lê Thị Kim Dung UVTT
Huyện Tiên Phước
0908615575
kimdungtienphuoc@gmail.com
73 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tiên Phước
(0235)3.884.211
ubmttienphuoc@gmail.com
74 Thư Nguyễn Thị Minh Thư Chủ tịch
Huyện Bắc Trà My
0977829502
75 Trung Nguyễn Hữu Trung Phó Chủ tịch TT
Huyện Bắc Trà My
0914021011
76 Luận Trần Ngọc Luận UVTT
Huyện Bắc Trà My
0978.436.336
77 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Bắc Trà My
(0235)3.882.131
vpubmtbactramy@yahoo.com.vn
78 Huệ Nguyễn Thị Huệ Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Nam Trà My
0967.120.644
79 Hùng Nguyễn Tấn Hùng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Trà My
0977.292.894
80 Lũy Nguyễn Thanh Lũy UVTT
Huyện Nam Trà My
0989904989

LIÊN KẾT WEB

select