Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
41 Anh Mai Xuân Anh Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0979.094.023
42 Phụng Hồ Tấn Phụng Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0905950906
43 Vinh Võ Đình Vinh UVTT
Huyện Đại Lộc
44 Thủy Phạm Phú Thủy Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
0982.234.408
45 Bảy Nguyễn Tấn Bảy Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
0983740637
46 Liên Trần Thị Liên Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
01659777300
lienmtns@gmail.com
47 Hồng Lưu Thị Tuyết Hồng UVTT
Huyện Nông Sơn
01697746467
hongvpmtns@gmail.com
48 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nông Sơn
(0235)3.656.965
3,656,964
mattrannongson2008@gmail.com
49 Năm Huỳnh Năm Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0914782206
50 Hải Nguyễn Tấn Hải Phó Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0917.780.880
51 Ánh Tuyết Đặng Thị Ánh Tuyết UVTT
Huyện Hiệp Đức
01266515016
52 Loan Hồ Thị Loan UVTT
Huyện Hiệp Đức
0976.531.527
53 Bằng Nguyễn Văn Bằng Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
0985979143
nguyenvanbangmtpson@gmail.com
54 Thị Bích Diễm  Nguyễn Thị Bích Diễm  Phó Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
0935442972
55 Vân Nguyễn Thanh Vân UVTT
Huyện Phước Sơn
0834243045
56 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phước Sơn
(0235)3.881.691
(0235).3.881.691
vanphongmattranps@gmail.com
57 Hậu La Lim Hậu Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Nam Giang
0984.762.711
58 Sáu Nguyễn Sáu Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0968773111
nguyensaumttqnamgiang@gmail.com
59 Đúng Nguyễn Đức Đúng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0914228206
60 Hậu Bhơ Nướch Thị Hậu UVTT
Huyện Nam Giang
0983.932.515

LIÊN KẾT WEB

select