Phiên bản mobile

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
21 Minh Thái Văn Minh Phó Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0973.425.550
22 Linh Nguyễn Thị Thùy Linh Phó Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0905.848.886
23 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh UVTT
Huyện Quế Sơn
0935150959
24 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Quế Sơn
(0235)3.885.170
(0235).3.685.170
mattranqueson@gmail.com
25 Được  Phạm Được Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0985921513
26 Thành Trần Công Thành Phó Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0985436629
27 Hương Trần Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
01225560010
mtduyxuyen1@gmail.com
28 Thủy Lê Thị Thủy
Huyện Duy Xuyên
29 Hải Phan Ngọc Hải Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0905333289
30 Phờ Phan Văn Phờ Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
31 Hà Trần Thị Hà Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0914741228
hadienban@gmail.com
32 Quí Đặng Nguyên Quí UVTT
Thị xã Điện Bàn
33  Như Trần Hoàng Quỳnh Như UVTT
Thị xã Điện Bàn
34 Dũng Trần Tấn Dũng Chủ tịch
Thành phố Hội An
0989.639.724
35 Nễ Võ Nễ Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
36 Lợi Lê Hồng Lợi Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
0983135928
37 Phương Phan Thị Bích Phương UVTT
Thành phố Hội An
38 Vinh Nguyễn Duy Vinh UVTT
Thành phố Hội An
0911115161
39 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Hội An
(0235)3.3861.219; 3.914.012
3,914,012
ubmthoian@gmail.com
40 Thành Lương Tấn Thành Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0982.578.250