Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
21 Phúc Đinh Thị Phúc UVTT
Huyện Quế Sơn
22 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Quế Sơn
(0235)3.885.170
(0235).3.685.170
mattranqueson@gmail.com
23 Hải Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0983295737
24 Hương Trần Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0775.560.010
mtduyxuyen1@gmail.com
25 Thủy Lê Thị Thủy Ủy viên Thường trực
Huyện Duy Xuyên
0983.023.070
26 Hải Phan Ngọc Hải Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0905333289
27 Hà Trần Thị Hà Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0914741228
hadienban@gmail.com
28 Hiếu Đặng Bảo Hiếu Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0905.212.371
29 Quí Đặng Nguyên Quí UVTT
Thị xã Điện Bàn
0399195191
30  Như Trần Hoàng Quỳnh Như UVTT
Thị xã Điện Bàn
0984072539
31 Dũng Trần Tấn Dũng Chủ tịch
Thành phố Hội An
0989.639.724
32 Nễ Võ Nễ Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
0913.406.310
33 Lợi Lê Hồng Lợi Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
0983135928
34 Phương Phan Thị Bích Phương UVTT
Thành phố Hội An
35 Vinh Nguyễn Duy Vinh UVTT
Thành phố Hội An
0911115161
36 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Hội An
(0235)3.3861.219; 3.914.012
3,914,012
ubmthoian@gmail.com
37 Thành Lương Tấn Thành Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0982.578.250
38 Anh Mai Xuân Anh Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0979.094.023
39 Phụng Hồ Tấn Phụng Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0905950906
40 Vinh Võ Đình Vinh UVTT
Huyện Đại Lộc
Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select