Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 12/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TDH ECOLAND: 500 TRIỆU ĐỒNG; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN PHÚ HẢI: 200 TRIỆU ĐỒNG; ÔNG NGÔ TẤN LỘC HIỆN Ở TẠI SỐ NHÀ 25, ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: 20 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
21 Phong Lý Xuân Phong Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0905009121
 lyxuanphongqs@gmail.com
22 Minh Thái Văn Minh Phó Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0973.425.550
23 Linh Nguyễn Thị Thùy Linh Phó Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0905.848.886
24 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh UVTT
Huyện Quế Sơn
0935150959
25 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Quế Sơn
(0235)3.885.170
(0235).3.685.170
mattranqueson@gmail.com
26 Được  Phạm Được Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0985921513
27 Thành Trần Công Thành Phó Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0985436629
28 Hương Trần Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
01225560010
mtduyxuyen1@gmail.com
29 Thủy Lê Thị Thủy Ủy viên Thường trực
Huyện Duy Xuyên
0983.023.070
30 Hải Phan Ngọc Hải Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0905333289
31 Phờ Phan Văn Phờ Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0906415448
32 Hà Trần Thị Hà Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0914741228
hadienban@gmail.com
33 Quí Đặng Nguyên Quí UVTT
Thị xã Điện Bàn
0399195191
34  Như Trần Hoàng Quỳnh Như UVTT
Thị xã Điện Bàn
0984072539
35 Dũng Trần Tấn Dũng Chủ tịch
Thành phố Hội An
0989.639.724
36 Nễ Võ Nễ Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
0913.406.310
37 Lợi Lê Hồng Lợi Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
0983135928
38 Phương Phan Thị Bích Phương UVTT
Thành phố Hội An
39 Vinh Nguyễn Duy Vinh UVTT
Thành phố Hội An
0911115161
40 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Hội An
(0235)3.3861.219; 3.914.012
3,914,012
ubmthoian@gmail.com

LIÊN KẾT WEB

select