Phiên bản mobile

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH, KIẾM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI !

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
21 Minh Thái Văn Minh Phó Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0973.425.550
22 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh UVTT
Huyện Quế Sơn
0935150959
23 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt UVTT
Huyện Quế Sơn
24 Phúc Đinh Thị Phúc UVTT
Huyện Quế Sơn
25 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Quế Sơn
(0235)3.885.170
(0235).3.685.170
mattranqueson@gmail.com
26 Hải Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0983295737
27 Thành Trần Công Thành Phó Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0985436629
28 Hương Trần Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
01225560010
mtduyxuyen1@gmail.com
29 Thủy Lê Thị Thủy Ủy viên Thường trực
Huyện Duy Xuyên
0983.023.070
30 Hải Phan Ngọc Hải Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0905333289
31 Hà Trần Thị Hà Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0914741228
hadienban@gmail.com
32 Hiếu Đặng Bảo Hiếu Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0905.212.371
33 Quí Đặng Nguyên Quí UVTT
Thị xã Điện Bàn
0399195191
34  Như Trần Hoàng Quỳnh Như UVTT
Thị xã Điện Bàn
0984072539
35 Dũng Trần Tấn Dũng Chủ tịch
Thành phố Hội An
0989.639.724
36 Nễ Võ Nễ Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
0913.406.310
37 Lợi Lê Hồng Lợi Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
0983135928
38 Phương Phan Thị Bích Phương UVTT
Thành phố Hội An
39 Vinh Nguyễn Duy Vinh UVTT
Thành phố Hội An
0911115161
40 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Hội An
(0235)3.3861.219; 3.914.012
3,914,012
ubmthoian@gmail.com
LIÊN KẾT WEB

select