Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
1 Vũ Nguyễn Quốc Vũ Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0913.473.038
2 Minh Nguyễn Thị Lệ Minh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0918.772.605
3 Thạnh Võ Văn Thạnh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0917.693.019; 0399018199
4 Sương Trần Thị Sương UVTT
Huyện Núi Thành
0377890483
uvsuong@gmail.com
5 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Núi Thành
(0235)3.870.039, (0235)2.215.860
(0235).3.870.039
ubmtnuithanh@gmail.com
6 Vân Đặng Vân Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Phú Ninh
0913.959.097
7 Phượng Lê Thị Bích Phượng Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0985.977.258
8 Tịnh Nguyễn Ngọc Tịnh Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0982.100.057
9 Phượng Võ Thị Bích Phượng UVTT
Huyện Phú Ninh
10 Anh Phạm Trần Thị Thúy Anh UVTT
Huyện Phú Ninh
11 Ba Nguyễn Ba Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0905.810.250
12  Lương Nguyễn Văn Lương Phó Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0905.342.755
13 Hòa Nguyễn Thị Vũ Hòa Phó Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0982.303.027
14 Phượng Nguyễn Thị Hồng Phượng UVTT
Thành phố Tam Kỳ
0935.687.942
15 Phong Nguyễn Thanh Phong Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0905914740
16 Đông Nguyễn Văn Đông Phó Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0905680395
17 Anh Cao Thị Phan Anh UVTT
Huyện Thăng Bình
0916944929
18 Bảy Phạm Đình Bảy Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
19 Minh Thái Văn Minh Phó Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0973.425.550
20 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt UVTT
Huyện Quế Sơn
Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select