Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoai

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 6 GoPage size:
101 Lũy Nguyễn Thanh Lũy UVTT
Huyện Nam Trà My
0989904989
102 Sỹ Trần Dũng Sỹ UVTT
Huyện Nam Trà My
01664392592
trandungsy69@gmail.com
103 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Đại Lộc
(0235)3.747.289
uybanmattrandailoc@gmail.com
104 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Hiệp Đức
(0235)2.243.484
mattranhiepduc@gmail.com
105 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Thăng Bình
(0235)3.874248
mattranthangbinh@gmail.com
106 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phú Ninh
(0235).3847.385
mattranphuninh@gmail.com
107 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Duy Xuyên
(0235)3.877.334
(0235).3.776.400
mtduyxuyen@gmail.com
108 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thị xã Điện Bàn
(0235)3.867.340
(0235).3.716.603
109 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nam Trà My
(0235)3.880.725
(0235).3.880.330
ubmtnamtramy@gmail.com
110 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Tam Kỳ
(0235).3.812.861
mttq.tk@gmail.com

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)