Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoai

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 6 GoPage size:
81 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nam Giang
(0235)2792.465
(0235).3.792465
mttqnamgiang@gmail.com
82 Luyến Lê Văn Luyến Chủ tịch
Huyện Đông Giang
0905625034
83 Nam Phạm Thanh Nam Phó Chủ tịch
Huyện Đông Giang
0914090933
84 Phường Dương Thị Phường UVTT
Huyện Đông Giang
0935501704
phuongmattran@yahoo.com.vn
85 Hạnh Cơ Lâu Hạnh Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0974.289.777
86 Tâm Nguyễn Thanh Tâm Phó Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0966.555.937
87 Tuấn Nguyễn Kim Tuấn Phó Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0947.277.917
88 Mưu Zơrâm Mưu UVTT
Huyện Tây Giang
0125.5337.758
89 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tây Giang
(0235)3.796.644
mattrantg@gmail.com
90 Chính Nguyễn Chính Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Tiên Phước
0979.497.559
91 Hà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch
Huyện Tiên Phước
0368259739
hatp71@yahoo.com.vn
92 Dung Lê Thị Kim Dung UVTT
Huyện Tiên Phước
0908615575
kimdungtienphuoc@gmail.com
93 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tiên Phước
(0235)3.884.211
ubmttienphuoc@gmail.com
94 Thư Nguyễn Thị Minh Thư Chủ tịch
Huyện Bắc Trà My
0977829502
95 Trung Nguyễn Hữu Trung Phó Chủ tịch TT
Huyện Bắc Trà My
0914021011
96 Luận Trần Ngọc Luận UVTT
Huyện Bắc Trà My
97 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Bắc Trà My
(0235)3.882.131
vpubmtbactramy@yahoo.com.vn
98 Huệ Nguyễn Thị Huệ Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Nam Trà My
0967.120.644
nguyenvandienntm@gmail.com
99 Hùng Nguyễn Tấn Hùng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Trà My
0977.292.894
100 Lũy Nguyễn Thanh Lũy UVTT
Huyện Nam Trà My

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00002474166

Hôm nay: 3975