Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoai

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 6 GoPage size:
81 Hậu Bhơ Nướch Thị Hậu UVTT
Huyện Nam Giang
0983.932.515
82 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nam Giang
(0235)2792.465
(0235).3.792465
mttqnamgiang@gmail.com
83 Luyến Lê Văn Luyến Chủ tịch
Huyện Đông Giang
0905625034
84 Nam Phạm Thanh Nam Phó Chủ tịch
Huyện Đông Giang
0914090933
85 Phường Dương Thị Phường UVTT
Huyện Đông Giang
0935501704
phuongmattran@yahoo.com.vn
86 Hạnh Cơ Lâu Hạnh Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0974.289.777
87 Tâm Nguyễn Thanh Tâm Phó Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0966.555.937
88 Tuấn Nguyễn Kim Tuấn Phó Chủ tịch
Huyện Tây Giang
0947.277.917
89 Mưu Zơrâm Mưu UVTT
Huyện Tây Giang
0388997969
90 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tây Giang
(0235)3.796.644
mattrantg@gmail.com
91 Chính Nguyễn Chính Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Tiên Phước
0979.497.559
92 Hà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch
Huyện Tiên Phước
0368259739
hatp71@yahoo.com.vn
93 Dung Lê Thị Kim Dung UVTT
Huyện Tiên Phước
0908615575
kimdungtienphuoc@gmail.com
94 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Tiên Phước
(0235)3.884.211
ubmttienphuoc@gmail.com
95 Thư Nguyễn Thị Minh Thư Chủ tịch
Huyện Bắc Trà My
0977829502
96 Trung Nguyễn Hữu Trung Phó Chủ tịch TT
Huyện Bắc Trà My
0914021011
97 Luận Trần Ngọc Luận UVTT
Huyện Bắc Trà My
0978.436.336
98 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Bắc Trà My
(0235)3.882.131
vpubmtbactramy@yahoo.com.vn
99 Huệ Nguyễn Thị Huệ Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Nam Trà My
0967.120.644
100 Hùng Nguyễn Tấn Hùng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Trà My
0977.292.894

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)