Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoai

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 6 GoPage size:
61 Đình Nguyễn Kim Đình Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0988132213
62 Phụng Hồ Tấn Phụng Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0905950906
63 Vinh Võ Đình Vinh UVTT
Huyện Đại Lộc
64 Thủy Phạm Phú Thủy Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
65 Bảy Nguyễn Tấn Bảy Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
0983740637
66 Liên Trần Thị Liên Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
01659777300
lienmtns@gmail.com
67 Hồng Lưu Thị Tuyết Hồng UVTT
Huyện Nông Sơn
01697746467
hongvpmtns@gmail.com
68 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nông Sơn
(0235)3.656.965
3,656,964
mattrannongson2008@gmail.com
69 Năm Huỳnh Năm Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0914782206
70 Hải Nguyễn Tấn Hải Phó Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0917.780.880
71 Ánh Tuyết Đặng Thị Ánh Tuyết UVTT
Huyện Hiệp Đức
01266515016
72 Loan Hồ Thị Loan UVTT
Huyện Hiệp Đức
73 Bằng Nguyễn Văn Bằng Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
0985979143
nguyenvanbangmtpson@gmail.com
74 Thị Bích Diễm  Nguyễn Thị Bích Diễm  Phó Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
0935442972
75 Vân Nguyễn Thanh Vân UVTT
Huyện Phước Sơn
76 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phước Sơn
(0235)3.881.691
(0235).3.881.691
vanphongmattranps@gmail.com
77 Hậu La Lim Hậu Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Nam Giang
78 Sáu Nguyễn Sáu Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0988856812
nguyensaumttqnamgiang@gmail.com
79 Đúng Nguyễn Đức Đúng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
80 Hậu Bhơ Nướch Thị Hậu UVTT
Huyện Nam Giang

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00002474144

Hôm nay: 3953