Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoai

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 6 GoPage size:
61 Thành Lương Tấn Thành Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0982.578.250
62 Anh Mai Xuân Anh Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0979.094.023
63 Phụng Hồ Tấn Phụng Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0905950906
64 Vinh Võ Đình Vinh UVTT
Huyện Đại Lộc
65 Thủy Phạm Phú Thủy Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
0982.234.408
66 Bảy Nguyễn Tấn Bảy Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
0983740637
67 Liên Trần Thị Liên Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
01659777300
lienmtns@gmail.com
68 Hồng Lưu Thị Tuyết Hồng UVTT
Huyện Nông Sơn
01697746467
hongvpmtns@gmail.com
69 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nông Sơn
(0235)3.656.965
3,656,964
mattrannongson2008@gmail.com
70 Năm Huỳnh Năm Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0914782206
71 Hải Nguyễn Tấn Hải Phó Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0917.780.880
72 Ánh Tuyết Đặng Thị Ánh Tuyết UVTT
Huyện Hiệp Đức
01266515016
73 Loan Hồ Thị Loan UVTT
Huyện Hiệp Đức
0976.531.527
74 Bằng Nguyễn Văn Bằng Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
0985979143
nguyenvanbangmtpson@gmail.com
75 Thị Bích Diễm  Nguyễn Thị Bích Diễm  Phó Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
0935442972
76 Vân Nguyễn Thanh Vân UVTT
Huyện Phước Sơn
0834243045
77 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phước Sơn
(0235)3.881.691
(0235).3.881.691
vanphongmattranps@gmail.com
78 Hậu La Lim Hậu Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Nam Giang
0984.762.711
79 Sáu Nguyễn Sáu Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0968773111
nguyensaumttqnamgiang@gmail.com
80 Đúng Nguyễn Đức Đúng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0914228206

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)